18
HUH
18.00
PPVPiTa YJP2010, P13 Vitonen

HJK/Munkka kel - PPV PiTa YJ2   3 - 8

Helsinki, Koskelantie nap TN