19
SYY
19.00
PPVPiTa YJP2010, P13 Nelonen

PPJ/Laru sin - PPV PiTa YJ2   8 - 1

Helsinki, Latokartano TN A