7
SYY
17.30
PPV T2014-16, Kausi 2023

PPV T2014-16 PiTa Timantit 2 - Ponnistus  4 - 4

Helsinki, Pirkkola nap TN B