Joukkue

Garg Alpo
Hantunen Rasmus
Huikko Aapo
Julin Dan
Lagus Vilho
Manninen Aaro
Murto Sameli
Nieppola Onni
Nofalaki Nikan
Onkalo Topi
Orho Ville
Palu Hektor
Petäjäniemi Anthony
Sihvola Tuukka
Tamminen Marten

Toimihenkilöt